CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
364 lượt xem
3
Btc .d điều chỉnh sóng 4 dạng zigzag và đã hoàn thành xong sóng A, đang ở sóng B hướng về vùng 42.5, rồi lên lại sóng C vùng 50, sóng 5 sẽ bắt đầu từ vùng 50 và kết thúc ở vùng 35