tradingpro2012

BTC.D có tín hiệu báo vùng đỉnh, mùa Alt coin đang đến rất gần !

Giá xuống
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D đang phát đi nhiều tín hiệu tạo đỉnh, liệu tháng 7 có phải là mùa Alt khi BTC SW trong biên độ 10kx - 13kx?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.