vuongdq2121

BTC.D sẽ tăng, tình hình xấu cho altcoin

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
BTC .D sẽ tăng, tình hình xấu cho altcoin
RSI ủng hộ cho xu thế tăng => khả năng BTC .D tăng là rất cao là tín hiệu bất lợi cho ai nắm giữ altcoin
BTC khung ngày khá xấu, anh em phải cảnh giác

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.