CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Dom btc đang có xu hướng test lại trend line mà trước đó nó đã phá vỡ ( vùng 44.5 -45 )
Đây là tín hiệu xấu cho thị trương altcoin.
Theo nhận định cá nhân thì đợt điều chỉnh của altcoin sẽ rơi tầm 7-10 ngày chú ý để tối đa lợi nhuận.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.