CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Dominance btc sẽ tiếp tục giảm theo mô hình Elliot .
Đây sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường Altcoin.
Hãy setup các vị thế thật tốt để tăng tối đa lợi nhuận nhé.
Chúc anh em giao dịch thành công.
Giao dịch đang hoạt động:
BTC.D đang chạy theo phân tích. Chú ý vùng 38% để chốt lãi các vị thế Altcoin.
Chúc anh em giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.