BlockInfo

BTC.D

Giá lên
BlockInfo Cập nhật   
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Cập nhật thị phần Bitcoin ngày 21/4/2022.
- BTC.D đang tích lũy khá tốt quanh vùng 39-40%.
- Các chỉ báo tín hiệu đã cho thấy khả năng cao Btc.D sẽ đảo chiều tăng lên test lại các vùng kháng cự bên trên tại các ngưỡng Fibo 0.5-0.6 theo
Thuyết Down.
-Nếu kịch bản này xảy ra, cùng với việc dòng tiền mới vẫn chưa đổ vào thị trường thì đây sẽ là giai đoạn rất khó khăn cho thị trường Altcoin ( có thể là toàn thị trường crypto ) quay lại đà tăng trưởng.
* Lưu ý : Thị phần BTC tăng không đồng nghĩa với việc giá BTC tăng, Đây chỉ là Chỉ số dòng tiền chêch lệch giữa Btc và Altcoin.
Anh em tham khảo.
Chúc 1 ngày tốt lành.
Giao dịch đang hoạt động:
Chạy khá đúng theo nhận định, cùng quan sát thêm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.