Allin102

Phân tích thị trường ngày 18.1.19

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %

-Trên cmc: Vốn hóa 122 tỷ$, vol 24h đạt 16 tỷ $, Dominace đạt 52.3% Nhận thấy vốn hóa thị trường không đổi, tuy nhiên dòng coin rác pump mạnh nên ae cần chú ý.
- Sau khi coin rác pump xong rất nhiều khả năng thị trường có biến động lớn. Khi đó Dominace tăng thì thị trường dồn sức bơm btc thì coin top cũng gục ( theo chart alt/btc), còn TH xấu dump sml thì giá trị về $ càng tệ.
- Chiến lược: Ae có thể cắt phần nhỏ btc lướt coin rác ( không giữ lệnh quá 24h). Ôm coin thì chọn điểm stoploss ra btc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.