khoahuynh

02-09-2021: chỉ số BTC.D lại sắp chạm đáy

CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Với động thái bơm thổi gần đây của các altcoin đã kéo vốn hóa của thị Altcoin tăng lên gần mức đỉnh được thiết lập vào tháng 05/21. Trong khi đó thì BTC .D cũng chuẩn bị về mức đáy. Theo quan điểm của tôi, mức tăng hiện tại không hề khỏe mạnh. Nó là một mức tăng FOMO khi thị trường chưa điều chỉnh đủ sâu. Dữ liệu quyền chọn ở các sàn giao dịch tiền điện tử cho thấy áp lực hedging rất lớn từ các market marker. Đồng thời lãi suất cho vay BTC đang nhích tăng dần lên cho thấy dấu hiệu khá xấu cho mức tăng của Bitcoin .