UnknownUnicorn5646334

BTC đang theo lịch trình mình đã tính

Đào tạo
CRYPTOCAP:BTC   Market Cap BTC, $
Đây là điều mình đã nói cho bạn shinsami biết trong một cmt của mình, k biết bạn ấy có nghe lời mình không. Nhắc lại vốn hóa BTC sẽ chạm đến 222 tỷ Mỹ Kim nhưng đường đến đó k hề là đường thẳng. Cùng chờ xem mình có sai k nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.