JD_Freedom

BTC: Đi ngang chắc do tin BOT của Mỹ

BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
Đi ngang cả ngày nay, ko lẽ lại là một cú lừa.
Vừa có tin tức về Cán cân thương mại Mỹ (thấp hơn dự kiến) khiến chỉ số Đô la tăng, Vàng thì rơi rồi còn BTC chưa biết ntn đây.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.