JD_Freedom

BTC: ĐANG THEO ĐÚNG PLAN

Giá lên
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
Hôm qua ae nào xem Live thì chắc sẽ ko còn thắc mắc tại sao hôm nay BTC lại tăng.
ps: còn nếu xem xong mà vẫn ko biết thì phải xem Live đều vào!!!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.