Zetsu13

CẬP NHẬP BITCOIN NGÀY 11/4/2022

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BITCOIN vẫn đi theo plan của mình chưa có gì thay đổi nên mọi người ai Short theo plan này có tiếp tục giữ vị thế Short về đến vùng 41000. BITCOIN sau khi chạm EMA 34 lần đầu tiên bật lại khá mạnh, khả năng cao trong ngày hôm này BITCOIN sẽ chạm EMA 34 lần 2. Tuy nhiên lần 2 khi giá chạm EMA khả năng cao sẽ có phản ứng giá yếu hơn lần chạm đầu tiên, mọi người có thể đợi xem phản ứng giá để vào lệnh Short.

Hiện tại, giá BITCOIN và RSI đang có hiện tượng phân kì khi BITCOIN liên tục tạo đỉnh và đáy thấp hơn, nhưng RSI thì ngược lại. Hôm thứ 7 khi RSI của BITCOIN có hiện tượng 3 đáy mình đã phân tích kì vọng 1 cụ bật lên vùng 50 và RSI đã lên được vùng 50, tuy nhiên không trụ được lâu mà hồi về lại nhưng vẫn tạo đáy cao hơn. RSI của BITCOIN bây giờ đang có form khá đẹp RSI đã break qua trendline giảm từ 48000 đến nay và RETEST rất đẹp. Tuy nhiên trong xu hướng giảm việc tìm điểm Short vẫn hợp lý hơn.

Chiến lược giao dịch ngày hôm nay là đợi BITCOIN hồi về EMA 34 và EMA 89 để vào lệnh Short. SL trên vùng 44500 và TP kì vọng 41000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.