UnknownUnicorn31399052

Phân tích Bitcoin hôm nay, ý tưởng giao dịch BTC trong ngày

UnknownUnicorn31399052 Cập nhật   
BYBIT:BTCUSD   None
Phân tích Bitcoin hôm nay theo Price Action
Đây là ý tưởng giao dịch BTC ngắn hạn (trong ngày)
Như bài viết về thanh khoản hôm qua, giá sau khi lấy thanh khoản ở đỉnh tuần trước, đi xuống test vùng imbalance và có thể test lại đáy gần nhất
(xem bài đọc thanh khoản BTC ở dưới)

Phân tích BTC theo setup hiện tại ở khung 15 phút
Giá tiếp cận vùng Supply ở trên dưới dạng Compression (nén).
Có 2 vùng supply để quan sát như trên biểu đồ.


Nhiều khả năng giá quay lại test POC (Point of Control) của Volume Profile Fixed Range rồi tiếp tục giảm.
Chúng ta sẽ quan sát phản ứng của giá và chờ có xác nhận trước khi vào lệnh.
Hiện TradingView của mình đang bị giới hạn tính năng, các bạn like và bình luận nhiều để xem thêm bài viết mới với nội dung chi tiết hơn nhé
Cảm ơn mọi người !
------------------------------------------
Chú ý về ý tưởng giao dịch Bitcoin này
Bài viết này chỉ là nhận định và kế hoạch của cá nhân
Chỉ dùng để tham khảo và học hỏi.
Bạn cần có kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro kỷ luật khi trading.
Bình luận:
Chú ý
Giá đã tạo Equal High ở 47.7k để lấy thanh khoản
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá có thể tiếp tục đi lên để lấy thanh khoản !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.