MrMin-Trading

BITCOIN tuần cuối tháng 4 -> Dự báo rơi

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Sau khi điều chỉnh rơi từ vùng giá 30.500$ thì BTC hiện tại cho thấy đà tăng đã không còn mạnh mẽ, cản cứng phía trên cũng cho thấy hy vọng tăng trở lại của BTC khá mong manh.
Xem xét theo lý thuyết sóng Elliot, sóng 4 của BTC đang dần được hình thành, và sóng 5 tương lai đang hướng đến quanh vùng giá 26.000$ là vùng rất khả thi. Đặc biệt là vào thứ 5, chúng ta sẽ chào đón tin GDP cực kỳ quan trọng. Thị trường cũng mong chờ nhịp chỉnh này để cơ hội mua giá thấp được tiếp diễn.
Xét ở một diễn biến khác, BTC phá được qua mốc 29.300$ thì đà tăng trên khung lớn sẽ được thiết lập tiếp tục, dòng tiền sẽ tiếp tục được đổ vào thị trường Crypto. Những người ủng hộ cho rằng tiền mã hóa là một tài sản thích hợp để đầu tư trong giai đoạn bất ổn. Theo lý thuyết, Bitcoin có nguồn cung hạn chế. Điều này đồng nghĩa với việc giá sẽ tăng lên nhờ dòng tiền chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn nhằm né tránh rủi ro lạm phát.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.