tohaitrieu

BTC/USD - BEARISH RISING BAR GOLD báo nguy hiểm

Giá xuống
tohaitrieu Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC/USD - BEARISH RISING BAR GOLD báo nguy hiểm
Đã hủy lệnh:
Không Breakout Neckline

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: trieu.to/discord
Website: www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.