tohaitrieu

BTC/USD - BEARISH RISING BAR GOLD báo nguy hiểm

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD - BEARISH RISING BAR GOLD báo nguy hiểm
Đã hủy lệnh: Không Breakout Neckline