tohaitrieu

BTC/USD Bearish Rising Bar Gold đã lộ nguyên hình hoàn chỉnh

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC /USD Bearish Rising Bar Gold đã lộ nguyên hình hoàn chỉnh