theforexltd

DỰ BÁO BTCUSD - 24/03

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
DỰ BÁO BTCUSD
Nếu điều này xảy ra đột phá từ hướng lên, chắc chắn nó sẽ trong xu hướng tăng trở lại và cho chúng ta cơ hội tốt nhất để mua, nếu không, chúng ta sẽ bán phá vỡ từ bên dưới
cần chờ đợi và theo dõi thêm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.