Blogngoaihoi

Kèo 2: Bitcoin 23/11- Mô hình 2 đáy

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo 2: Bitcoin 23/11- Mô hình 2 đáy.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 55.8k, Stop 55,2k, TP 58k-Open.