Dubaotiente

BTC/USD Daily Chart: Chờ điều chỉnh để mua!

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Trên Daily Chart, sau khi phá vỡ vùng đỉnh và kháng cự quanh vùng 10.500 thì BTC/USD đang bước vào xu hướng tăng, và dẫn dắt bởi sự suy yếu của đồng USD trên diện rộng.

Về mặt động lượng, BTC/USD có thể bước vào đoạn "consolidation" và "correction" khi đồng USD đang có xu hướng "pullback". Giá đang tạo Lower High và Stochastics (5,3,3) đang có dấu hiệu cắt từ vùng Overbought xuống, do đó Bitcoin có thể sẽ tích lũy và điều chỉnh.

Mốc hỗ trợ cần chú ý với Bitcoin nằm ở 11.300 - là Fibo truy hồi 23.6% của sóng tăng gần nhất và hợp lưu với đường Tenkan Line nằm ngang.

Mức hỗ trợ cứng tiếp theo chính là kháng cự cũ tại vùng 10.500-10.600, và hợp lưu với đường Kijun Line và EMA 34.

Quan điểm trading: Xu hướng chính của BTC/USD vẫn là lên, sẽ là khôn ngoan hơn khi chờ giá điều chỉnh để mua lên chứ không Sell Counter Trend. Có thể canh mua tại vùng 11.300 hoặc 10.600, tuy nhiên chúng tôi sẽ chờ ở kháng cự mạnh 10.600, SL 9.500 và Target 12.500 trong thời gian tới, với luận điểm yếu tố dẫn dắt là bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương G4 vẫn tiếp tục mở rộng, và đồng USD chịu áp lực khi lợi suất thực tại Mỹ đã chuyển sang âm sâu, và các tài sản khác bao gồm Bitcoin sẽ hưởng lợi.

Chúc cả nhà một ngày tốt lành!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.