ThinhDinhManh

BTC rất khỏe mạnh để lên 16k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
+/ BTC vẫn trong quá trình điều chỉnh, hiện tại BTC vừa điều chỉnh giảm song, giờ đến phiên điều chỉnh tăng
+/ tăng lên trên 11k rồi xuống quanh vùng 10k , sau đó lên gần tới 12k lại giảm về cùng 10k, rồi lên thẳng 16k
Giao dịch đang hoạt động: 1/ Sóng 1: BTC từ chân lên đỉnh sóng 1 do lực bán quá mạnh lên bị đảo sóng sớm, nhưng về cấu trúc thời gian vẫn được đảm bảo.
2/ Sóng 1-2: Tuy giá về the chart nhưng giá chạm đáy muộn hơn so dự kiến.
3/ Sóng 2-3: Đang thực hiện để kéo một nhịp sóng tăng cho alcoin, và cũng là báo hiệu xu hương tăng cho BTC
Đã hủy lệnh: BTC không đi được như quỹ đạo đã vẽ => hủy lệnh
Các bạn tham khảo chart mới ở đây