payvnn

Giá Bitcoin sau mỗi cuộc họp của FED

payvnn Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Ngày 8/4: trước đó thị trường làm 1 cây nến đỏ dài. Ngay sau Powell phát biểu thị trường đã đóng 1 cây nến marubozu xanh mạnh mẽ, ngay sau đó giá tăng thêm 16%. Nhưng sau đó điều chỉnh giảm đến 27% từ đỉnh.

Ngày 3/5: trước đó thị trường cũng nến đỏ, sau khi ông chú Powell phát biểu thì đóng được cây nến pinbar xanh. 2 ngày sau khi ông chú phát biểu, một cây nến bullish engulfing xanh xuất hiện, thị trường cực kỳ hưng phấn. Nhưng sau đó điều chỉnh giảm 50% từ đỉnh.

Ngày 27/8: trước đó thị trường lại nến đỏ, sau đó được ông chú thổi thành nến xanh marubozu mạnh, thị trường tiếp tục hưng phấn. Nếu theo kịch bản hai lần trước, thị trường có thể tăng từ 10 – 16%, tối đa là 54k. Nhưng sau đó sẽ giảm bao nhiêu từ đỉnh?

Từ thống kê trên ta có thể nhận ra một hình mẫu chung đó là:

Thị trường khá tiêu cực trước khi Powell phát biển.
Ngay sau đó, thị trường hưng phấn được 1 tuần.
Điều chỉnh mạnh ngay sau đó.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá Bitcoin đã đạt mức 53k và điều chỉnh mạnh. Cập nhật tiếp theo sẽ được đăng ở Phần 2.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.