payvnn

Về tôi Price Action Trader since 2015 - Học PTKT tại: https://www.payvnn.com/
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
75 % tiền điện tử 25 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 50% | 2 BTCUSDT 25% | 1 XAUUSD 25% | 1
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
124099
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
132803
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15031
1812
9725
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10599
996
1237
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
750
177
512
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
671
282
8
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư