NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - Ngày 25/6: Có đảo chiều không

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin

Chúng ta dĩ nhiên không biết là giá có đảo chiều không cho đến khi sự đảo chiều thực sự diễn ra. Những gì ta có thể làm là theo chân các dấu vết trên biểu đồ để lập ra 1 kế hoạch

Bitcoin BTCUSD coinbase H4
Hôm qua không có kèo cho BTC

Giá đã vượt lên trên đường ema trở lại, đang có nỗ lực tạo ra 1 đợt đảo chiều từ giảm sang tăng ở đây nhưng vẫn chưa hoàn tất. Cần phải có sự tôn trọng với đường ema trước khi ta có thể quyết định mua vào. Tất cả những gì cần chờ đợi là dấu hiệu tôn trọng đường ema và 1 cú nén để buy

Ethereum ETHUSD coinbase H4
Hôm qua không có kèo cho ETH

Giá vẫn đi ngang là chủ đạo. Không có gì để bàn thêm, đứng ngoài quan sát

Litecoin LTCUSD coinbase H4
Kèo sell LTC hôm qua chưa vào được, huỷ lệnh

Không có cú phá vỡ xuống nên lệnh không được khớp. Xu hướng hiện tại vẫn là giảm, đứng ngoài quan sát

Binance coin BNBUSDT binance H4
Kèo sell BNB hôm qua không vào được

Giá vượt lên trên ema, nhưng không có nghĩa là đảo chiều sang tăng. Đứng ngoài quan sát

Bitcoin cash BCHUSD coinbase H4
Kèo sell BCH hôm qua chưa vào được

Đứng ngoài, thị trường chuyển sang đi ngang

Chainlink LINKUSDT binance H4
Kèo sell LINK chưa vào được

Đứng ngoài vì thị trường đang đi ngang


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.