Samurai_FX_VN

04-Ai nói BTC tăng thì kệ họ, Tôi vẫn Sell

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Tuần trước Đã Sell được 30% Vol tại vùng giá 47600.
Tuần này vẫn kế hoạch như cũ, Tiếp tục chờ giải ngân thêm lần 2 và lần 3 cho đủ Vol tại vùng giá từ 48.000 đến 51.000.
Lý do.
Giá trước đó đã được hỗ trợ rất tốt bởi kênh giá được tạo bởi 2 đường trend ichimoku D1 và W1.
Mô hình sóng điều chỉnh đang ở giai đoạn cuối của sóng từ B--C để hoàn thành nốt sóng B của cấp sóng cao hơn.

Bài phân tích dự đoán BTC giảm lần trước đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo quan điểm cá nhân thì vẫn nhận định là giá giảm.
Và vẫn kiên nhẫn chờ điểm đẹp để vào nốt 70% Vol còn lại.
Đúng sai thì để thị trường quyết định. ĐÚng thì được khoảng 10% tài khoản, sai thì mất 3%. Không có gì phải xoắn cả.
Bình luận:
Đã SL tại 53k. Mất 1R=3%

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.