victornguyen0801

Giá BTC đang đi theo mẫu hình sau "three peaks and domed house"

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo nhận định của Thắng thì giá BTC từ hôm nay 13/12/2021 tới tháng 3-4/2022 đi theo mẫu hình "three peaks and domed house". Các bạn cùng mình kiểm chứng nha.
Chúc các bạn nhiều tiền thành công và may mắn.
Nguyễn Quốc Thắng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.