Finashark

Bitcoin - Tiếp tục ưu tiên các thế lệnh Bán theo xu hướng.

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bài phân tích sử dụng phương pháp dòng tiền và phân tích kỹ thuật.
1/Phân tích dòng tiền:
Nhà tạo lập: Dữ liệu phân tích dòng vốn do nhà tạo lập thị trường cho thấy tư duy Bán với hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh vẫn duy trì ổn định. Lý do duy nhất khiến xu hướng giảm chưa thể hiện rõ là vì đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia bắt đáy để nhà tạo lập thị trường có thể gia tăng vị thế Bán với giá tốt hơn.
Đồ thị dữ liệu thể hiện rõ lượng vị thế Mua nhà tạo lập thị trường sở hữu (đường xanh) thấp hơn hẳn so với vị thế nhỏ lẻ (thị trường chung) đang có.
Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với hợp đồng này.
Dòng tiền thông minh: Hợp đồng hàng hóa Bitcoin phái sinh đang hoàn thiện giai đoạn cuối của quá trình thành lập đáy ngắn hạn. Cụ thể, lượng thay đổi dòng tiền cho thấy dòng tiền thông minh đang tham gia mạnh mẽ trong quá trình này. Nhưng quá trình bán không còn quyết đoán mà tranh thủ những thời điểm có vị thế nhỏ lẻ bắt đáy để thoát lượng hàng có sẵn với giá cao hơn. Áp lực Bán liên tục đè nặng thị trường khiến cho xu hướng chuyển sang pha yếu.
Các dữ liệu đều ủng hộ cho đà giảm từ giá. Do vậy vẫn có thể mở các vị thế Bán như duy trì với tư duy ngắn hạn.
2/Phân tích kỹ thuật:
_ Giá xác lập mẫu hình hai đáy đảo chiều thất bại khi giá về lại vùng đỉnh cũ 34.000 USD/ Bitcoin .
_ Áp lực bán ghi nhận thủng vùng hỗ trợ xu hướng MA20 với mẫu hình nến đỏ tiếp diễn. Điều này thể hiện áp lực bán ra vẫn còn khá đáng kể.
_ Chỉ báo RSI đảo chiều xu hướng với lực Bán đưa liên tiếp xuyên thủng vùng tích cực level 60 và chỉnh góc về dưới level 40 .
_ ADX xác nhận khả năng điều chỉnh xu hướng với ADX và +DMI phân kỳ. Đồng thời -DMI đã tiệm cận vùng xu hướng quan trọng.

Do vậy, nên ưu tiên hạ tỷ trọng Bitcoin nếu đang nắm giữ trong những nhịp hồi, hoặc mở lệnh Bán lướt sóng nhằm tận dụng các nhịp chỉnh thời điểm này.

Trải nghiệm ngay:
- Dữ liệu dòng tiền lớn: https://finashark.vn/xac-dinh-dong-tien.html
- Tín hiệu giao dịch Realtime: https://finashark.vn/tin-hieu-giao-dich.html
- Fanpage: https://www.facebook.com/finashark
- Youtube: https://www.youtube.com/finashark
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.