tongdaiforex

BTC - Điều chỉnh hay lại là cú lừa (Ngày 19/8/2021)

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại thì giá Bticoin đã bám sát với đường MA200 đây được xem là một sự phục hồi vô cùng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó sau một thời gian từ 30k lên 48k thì BTC đã có những dấu hiệu điều chỉnh giảm nhẹ về 42,5k để thiết lập một xu hướng tăng giá bền vững sắp tới.

Hiện giờ chỉ báo Stochastic cũng đang ở dưới vùng 25 và đây là vùng có nhiều khả năng giá sẽ bật lên trong vài phiên tiếp theo. Đồng thời giá sẽ chạm vào đường MA50 (màu xanh) xem như một hỗ trợ động giúp giá bật tăng trở lại mạnh mẽ khi đi đến vùng hỗ trợ gần đó.

Chủ đạo vẫn là xu hướng tăng những đợt điều chỉnh hồi sẽ là cơ hội cho những nhà đâu tư thực hiện vị thế nắm giữ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.