tongdaiforex

BTC - Cần tích lũy trước khi phá cản (Ngày 16/8/2021)

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong thời gian gần đây trên biểu đồ ngày của Bitcoin giá đã bắt đầu hồi về vùng 0.5 của Fibonacci, tại đó phe mua đã có phần yếu thế cần phải có một lực mạnh hơn nữa để vượt qua vùng tranh chấp đó trước khi tiếp tục tăng. Vì thế khả năng cao giá Bitcoin sẽ hình thành giai đoạn tích lũy trong thời gian tới.

Đồng thời chỉ báo MACD cũng ủng hộ tích lũy khi đường MACD chuẩn bị cắt đường Signal từ trên xuống báo hiệu đà giảm giá sắp diễn ra.

Bên cạnh đó chỉ báo RSI cũng đã ở vùng quá mua khả năng cao sẽ có 1 nhịp điều chỉnh giảm để hình thành cấu trúc tăng bền vững.

Mặc dù có sự hỗ trợ phía dưới là đường MA200 nhưng tỷ lệ giữ chân được giá ở vùng này là khá thấp.

Vì thế giá Bitcoin sẽ điều chỉnh giảm nhẹ về 43,3k để tiếp tục một chu kỳ tăng giá mới là điều khó tránh khỏi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.