UnknownUnicorn23499361

BTC: Trò chơi với các hình mẫu

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Đây là 2 pattern xuất hiện trong đường giá của Bitcoin ngày hôm qua
TIPS:
- Giao dịch kết hợp pattern với các phương pháp và chỉ báo thay vì dùng chúng đơn lẻ.
- Mô hình chỉ xác nhận khi chúng hoàn thành, không nên phỏng đoán trước.
- Thuận xu hướng chính và chốt lời hợp lý.

Bạn đang dùng những cách giao dịch nào?
Hãy comment nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.