tradeviet123

BTCUSD tích luỹ vậy là đủ rồi

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Vùng tích luỹ trong vùng 39-41k đã lâu
BUY BTC lên mốc 49 50k thì chốt, vào Giá mua rồi
Ibx zalo nếu cần hỗ trợ thêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.