facific9x

XU HƯỚNG BTC DÀI HẠN

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin

BTC đang trong quá trình tích lũy có pha giảm mạnh từ 47k về vùng 40k
theo như phương pháp wyckoff thì đây đc coi như cú shakeout rũ bỏ cuối cùng để tiến đến mùa uptrend mới
Như trên biểu đồ đã thể hiện rõ


CHÚC ACE GIAO DỊCH THÀNH CÔNG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.