A_Luan26

Bitcoin Chuẩn bị pháo hoa tết

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tình hình BTCUSD đang được phe bò giữ giá,nhưng sẽ giữ được bao lâu khi tết cận kề,chuẩn bị breakout xuống khỏi trenline và đỏ rực như bắn pháo hoa mà thôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.