GameonVentures

BTC/USD - M30 - Truy hồi 50% về 6500 $ và tiếp tục xu hướng giảm

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chào bạn

Như bản tin tổng hợp sóng của Bitcoin chúng tôi có ghi chú, BTC đã đi hết nhịp đầu tiên của hiệu chỉnh lần này, nhịp tiếp theo BTC sẽ hiệu chỉnh hồi giá. Chúng tôi dự tính khoảng 50%

Hướng đi xu hướng BTC:

Tăng giá từ 6261.2 USD lên 6551.1 USD
Sau đó tiếp tục giảm 5 sóng xuống vùng 5839.5 USD đến 5611.3 (Trong đó dự đoán của chúng tôi BTC sẽ dừng ở FE1618 là 5620 USD

Và đáy ở khu vưc này sẽ quyết định rất lớn đến đáy của BTC

Theo dõi chúng tôi để có thêm thông tin nhé, like và share nếu bạn yêu thích chúng tôi. Xin chân thành cám ơn!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.