GameonVentures

BTC/USD - M30 - Sóng Flat bất quy tắc

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
FLAT elongated đã hình thành dạng chuẩn trong sóng 4 này, với dạng bất quy tắc này target có thể đạt tới FE 261.8 % đạt 6803.9 USD, các mốc kháng cự đạt FB 200 %: 6644 USD
Cùng chờ đợi các sóng được hình thành tại đỉnh

Tôi sẽ đặt Sell tài khoản của mình ở 6800