NEWWORLDGROUP

nhịp đập thị trường bitcoin 10.9.2021

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
với cú điều chỉnh khá là thành công ngày 7.9.2021
hiệp đã cập nhật ở trên cộng đồng ,
target cũ 42x-40x
target 2 40x -38x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.