Forex9999

BITCOIN " RÁCH LẮM RỒI"

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Trông sóng bitcoin rất giống " Hòn tuyết lăn" đó ae
- Đỉnh cao nhất 65k , đỉnh 2 tại 59k , đỉnh 3 tại 40k, các đỉnh này đều thấp dần đều và theo eliot thì Bitcoin đang vào sóng 3 giảm là sóng giảm mạnh nhất.
- Mục tiêu tiếp theo BTC sẽ giảm xuống dưới 30k. khoảng 25k
- Khuyên nghị ae ko nên bắt đáy
- Khuyến nghị ae đang ôm cắt lỗ 1/2 chờ cơ hội
- AE nào muốn short thì sell tầm này vân OK. Stoploss cứng tại 40K
- AE nhớ rằng vs Bitcoin thì ko gì là không thể mỗi lần tạo đỉnh và xuông đáy là xuống ngay đoạn Halving. Dài Hạn Mình tin BTC sẽ về 10k . CHÚC AE MAY MẮN đó là quan điểm cá nhân của mình
Bình luận: Mình sell ở quanh 38 rồi nha. mục tiêu trc mắt 32k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.