Forex9999

Tôi hi vọng BitCoin về hồi về mốc 35.000$

Giá lên
Forex9999 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Chào ACE như chúng ta đã biết, cách đây vào hôm BitCoin đã dính vào mô hình False Break out rất rõ ràng ở H4, với mô hình này chúng ta hoàn toàn có thể sell BTC quanh giá 37k-39k và hiện tại thì BTC đang chạy quanh ngưỡng 30K.

Nếu như đúng vào hôm hình này thì có lẽ BTC sẽ giảm rất mạnh đó ít nhất là gấp đôi khoảng giá trong kênh xuống là khoảng giá 30-40K như vậy BTC sẽ giả về quanh ngưỡng 20K .

Tuy nhiên Tôi mong chờ 1 kick bản của BTC sẽ hồi về vùng 35K và hiện tại tôi nghiêng về hướng đó nhiều hơn bởi tôi sẽ phân tích nhiều về Timing hơn

Theo như Timing thì BtC mất 3 tháng để bứt từ mốc 30k lên 65 K và hiện tại thì mới hơn 1 tháng nó đã quay về mốc 30K. nhưng mốc 30K-40 K thì ae trader ai cũng nhìn thấy rằng đây sẽ là vùng sideway vô cùng cứng. Trend chính vẫn là trend xuống nên vẫn canh sell thì hợp lý. Tuy nhiên tôi dự đoán BTC vẫn phải siway trong biên độ này thêm ít nhất là 1 tháng nữa để ngang bằng thời gian mà nó bứt khỏi vùng 30k.

Hi vọng là BTC sẽ lên lại vùng này theo đúng Timing tôi dự đoán. Còn hiện tại để phá lên trên vùng 40K thì chưa có 1 tín hiệu nào cả, sẽ rất khó
Bình luận:
btc đang hồi lại
Bình luận:
Đã chạm target 35K. Chúc mừng ae theo kèo

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.