PuppyGold

Bitcoin Tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh mục tiêu vùng 51k

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin và thị trường crypto đang dần lấy lại niềm tin của thị trường. BTC đã cán lại mốc 48k và cần những nhịp điều chỉnh để thị trường có thể tăng trở lại. Theo góc nhìn của tôi BTC đang di chuyển trong 1 kênh song song và tìm về cạnh dưới.
Tôi thiên về xu hướng đây là 1 cú điều chỉnh giảm nhẹ chưa phải 1 cú điều chỉnh sâu.
44k6 có thể là 1 điểm mua ngắn hạn. Còn nếu muốn mua nắm giữ dài hạn tôi tháy vẫn chưa phải lúc bạn nên mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.