Trongvinh-FA25

BTC/USD - Cập nhật Elliott Wave 17.09.2022

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Trong ý tưởng chia sẻ trước đó, sau khi sóng 1 được hoàn thành ở vùng 22,600$-23,500$ thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, chúng ta thấy sau đó BTC đã điều chỉnh khá nhanh, tuy nhiên theo quan sát, nhịp điều chỉnh đã tạm lắng và BTC sẽ có nhịp tăng giá nhẹ trước sự kiện FOMC ngày 21/09, sau sự kiện này chúng ta sẽ đánh giá lại phản ứng và kỳ vọng của thị trường sắp tới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.