SonPriceAction

BCTUSD. Tiếp tục chờ đợi lên tàu tới the Moon

Giá lên
SonPriceAction Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC đang thiết lập vùng base - vùng tích lũy ở mức đỉnh cao mới 22-24k, chưa có dấu hiệu tăng quá nóng theo dạng parabolic như năm 2017, trái lai hành động giá vẫn đang rất xây dựng khuyến khích các nhà đầu tư chưa vội rời bỏ tài sản này.
Trading plan:
Buy BTCUSD khi giá falsebreak tại vùng dưới của range h4 tại 22.xx, hoặc đợt khi giá bứt phát dứt khoát lên trên 24.4k và mua vào với nhịp pullback đầu tiên.
Quản lý vốn hợp lý, không rủi ro quá nhiều cho 1 lệnh giao dịch
Happy and safe trading
Bình luận:
BTC đã bứt phát lên rất dứt khoát theo đúng plan. TP1/2 tại đây và trailing stop

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.