dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm vẫn hiệu lực 11/1/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Supertrend 4 giờ: Giảm.
- Keltner Channels đang ở zone Basis - Upper 1.
- Quan sát bên trái, tối qua giá không giữ được Lower 3 >>> CẦN THẬN.
* Bán ngay để có giá tốt, mức dừng lỗ rất thấp.
* Chờ nến đỏ có giá đóng cửa không nằm trên Upper 1, mức dừng lỗ cao hơn.
- BTCUSD sẽ tăng lại nếu vượt qua Upper 3 và Supertrend. Ai mua thì chờ nhé.