dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm vẫn hiệu lực 11/1/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Supertrend 4 giờ: Giảm.
- Keltner Channels đang ở zone Basis - Upper 1.
- Quan sát bên trái, tối qua giá không giữ được Lower 3 >>> CẦN THẬN.
* Bán ngay để có giá tốt, mức dừng lỗ rất thấp.
* Chờ nến đỏ có giá đóng cửa không nằm trên Upper 1, mức dừng lỗ cao hơn.
- BTCUSD sẽ tăng lại nếu vượt qua Upper 3 và Supertrend. Ai mua thì chờ nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.