Tradingshop

(13/1) vượt mốc 8.000 USD, PwC hợp tác cùng công ty kiểm toán

FOREXCOM:BTCUSD   Bitcoin
Giá bitcoin hôm nay tăng nhẹ và thị trường cũng chứng kiến sự gia tăng của nhiều đồng tiền khác.

Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 6h03 ở mức 8.156,60 USD, tăng 1,1% so với 24 giờ trước.

Trên thị trường, có đến 68/100 đồng tiền tăng giá trong 24 giờ qua với mức tăng cao nhất 59,08% thuộc về Educare.

Ethereum tăng 1,33% trong 24 giờ qua, lên 145,78 USD.

Ripple tăng nhẹ 0,17% lên 0,2144 USD.

Bitcoin cash tăng 1,00% trong ngày, lên 266,71 USD.

Tether tăng 0,22%, ghi nhận ở 1,00 USD.

Litecoin tăng lên 51,14%, cao hơn 2,49% so với 24 giờ trước.

Eos và Bitcoin SV tăng mạnh nhất trong top 10, tăng lần lượt 5,3% và 5,36% trong 24 giờ qua, lên các mức giá 3,19 USD và 161,96 USD.

Binance coin tăng nhẹ 1,62%, ghi nhận ở mức giá 15,26 USD.

Monero tăng nhẹ 0,47% trong ngày, ghi nhận ở 59,24 USD.

Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số vào lúc 6h07 ở mức 218,35 tỉ USD, tăng 3,15 tỉ USD với con số 215,2 tỉ USD của 24 giờ trước.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.