Ethereum

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
200.542BUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
200.542BUSD
Khối lượng giao dịch
6.943BUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
4868.8USD
Nguồn cung lưu hành
120.236M
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
120.236M

Giới thiệu về Ethereum

Danh mục
Lớp 1
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Ethereum — mạng chuỗi khối nổi tiếng thứ hai thế giới — là nền tảng để tạo các ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ chuỗi khối và hợp đồng thông minh (theo đó, các lệnh tự động thực thi các điều khoản của thỏa thuận dựa trên một thuật toán nhất định). Chuỗi đã khai sinh ra DeFi (tài chính phi tập trung) và bắt đầu cơn sốt NFT với hàng tỷ đô la đổ vào tiền điện tử. Không quá khi nói rằng, Ethereum là một trong những ông lớn trong ngành.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh