TieuLongFX

BTC - Cơ hội tốt để tăng vị thế nắm giữ

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Supple and Demand, Elliott Wave , Price Channel , Parallel Channel , Price Action

Bình luận

Bitcoin đã đi đúng hướng của bạn

Vẽ giúp mình sóng elliott con BCH nhé. tks
+23 Phản hồi
Bạn vẽ sóng eliot rất đẹp hướng dẫn mình sử dụng sóng elliot với, cảm ơn bạn
Phản hồi