tradomcandle

BTC/USD với cú phá vỡ thông thường

Giá lên
tradomcandle Cập nhật   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
RB là cú phá vỡ thường xảy ra trong thị trường BTC/USD.
Khuyến nghị đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng.
Lệnh cũng chỉ dưới 2% tổng vốn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đây là một lệnh rất tốt ăn mừng Tết Nguyên Đán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.