Jack_Dawson

BTC: KỊCH BẢN TĂNG

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
427 lượt xem
2
- Phe Buy nhập cuộc, D1 rút chân, nhưng không vượt qua được mức giá mở cửa cho thấy phe Sell vẫn đang chiếm ưu thế hơn, BTC có thể đi ngang trong 1 - 2 ngày tại vùng chiến sự này trước khi có sự Break out.
- Trên chart là kịch bản tăng trong trường hợp BTC phá qua mốc cản tạm thời để lên vùng 35k.