FX-Sniper99

Phân tích BTCUSD 4/11/2021

Giá lên
FX-Sniper99 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
1. Cấu trúc thị trường + xu hướng tăng
2. Giá điều chỉnh giảm sau khi kiểm tra vùng cản quanh 63800. Hiện nay giá đang giao dịch trong vùng mua đẹp cho khuynh hướng tăng tiếp diễn.

Quan điểm cá nhân: Hiện nay giá đang điều chỉnh giảm lại trong phiên buổi sáng + chiều và nhiều khả năng sau khi kiểm tra lại vùng chỉ báo EMA quanh 61000-61500, sẽ tăng trở lại. Có thể chờ Mua quanh các vùng này, dừng lỗ dưới 59400. Mục tiêu về lại 63800 và xa hơn là 66000.

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư
Giao dịch đang hoạt động:
Giá điều chỉnh giảm về vùng chờ Mua trong hôm qua. Hiện nay giá đang tăng trở lại trong phiên sáng và giao dịch trên các chỉ báo MA. Khuynh hướng hiện nay vẫn là tăng tiếp diễn.
Quan điểm cá nhân: Giữ các trạng thái mua hôm qua
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng các bạn vào kèo đã TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.