FX-Sniper99

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % tiền điện tử 67 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 67% | 4 BTCUSD 33% | 2
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư