dinhchien

BTCUSD - cá mập đã săn xong stop loss tại sóng 5 Elliot

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Tại sao mình đoán BTCUSD trong ngày t7, CN sẽ quét stop loss về vùng giá 8.000. Đơn giản là đo lực tăng nó sẽ về sóng 5 Elliot (target 3) như trên hình.
- 21/5 sẽ có tin về BTC , mình vẫn đoán đợt này lại dời tiếp.
- Để vào giá hợp lý chờ về vai phải lưu ý là RSI không được vượt qua box đỏ.
- Vẫn chiêu cũ 3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot .
* Like, share, comment búa xua đi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.