tradingpro2012

BTCUSD đã tạo đỉnh ở 19k4, đáy nhịp điều chỉnh sẽ ở đâu ???

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ngày hôm nay 26/11 BTCUSD có một phiên giảm điểm mạnh từ 18k7 về giá hiện tại 16k5 giảm 13% 1 ngày chính thức xác nhận đỉnh 19k4 và BTCUSD sẽ bước vào nhịp điều chỉnh trước khi tăng trở lại thử thách ngưỡng kháng cự 20k.
Trên Char daily Chúng ta thấy MACD đã cắt đường tín hiệu xác nhận nhịp điều chỉnh giảm của BTC mới bắt đầu. BTCUSD sẽ có các ngưỡng hỗ trợ quanh :
- Hỗ trợ 1 fibo 38,2% quanh 13k5
- Hỗ trợ 2 fibo 50% kết hợp MA200 quanh 11k6
- Hỗ trợ 3 fibo 61,8 kết hợp trendline tăng giá trên chart tháng quanh 9k5 - 9k8.
Ngoài ra trên chart month chúng ta thấy MACD vẫn đang trong trend tăng dài hạn bền vững, chỉ số sức mạnh tương đối RSI mới đạt trị số 70 chưa tiến vào vùng quá mua, bên cạnh đó chỉ số sức mạnh thực sự TSI mới ở đầu chu kỳ tăng trên chart month điều này hàm nghĩa xác xuất BTC tạo đỉnh dài hạn là không hợp lý nên có thể hiểu nhịp chỉnh 19k4 này đơn giản là điều chỉnh kỹ thuật khi BTCUSD test lại đỉnh cũ .
Dựa trên tính toán kỹ thuật và đặc tính điều chỉnh mạnh của thị trường crypto chúng ta có thể dự đoán đáy nhịp điều chỉnh này khả năng cao sẽ dừng ở ngưỡng hỗ trợ 2 quanh 11k6 hoặc là ngưỡng hỗ trợ 3 quanh 9k5 - 9k8. Ngoài ra khi BTC điều chỉnh chạm ngưỡng hỗ trợ 1 quanh 13k5 sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật tăng giá mạnh trở lại vùng giá 16k5 - 17k đó cũng là một cơ hội mua vào lướt sóng ngắn hạn ăn 20% - 25% cho các trader.